Všeslovanské národopisné slavnosti se uskuteční 7. až 9. června 2018.

Návaznost v tradici:

14. 6. 2018 uplyne 220 let od narození Františka Palackého
2. - 12. června 2018 uplyne 170 let od I. Všeslovanského sjezdu, který se konal v Praze na Žofíně
12.-17. července 2018 uplyne 110 let od III.Všeslovanského sjezd v Praze
2.-5. června 2018 uplyne 20 let od VII. Všeslovanského sjezdu v Praze, v hotelu Pyramida
25. června 1941 - Den přátelství a jednoty Slovanů, vyhlášený na protiválečném Slovanském kongresu v Pittsburghu (USA).

Legislativa

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, v návaznosti na 25. zasedáním Generální konference UNESCO v roce 1989 pod názvem „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury“.

Cíl

Návrat ke slovanským hodnotám, upevnit pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami ve světě, přispět k obraně národního jazyka, kultury a zvyků, zejména  u slovanských národnostních menšin v zahraničí a jejich prostřednictvím propagovat slovanskou hudbu, operní a dramatickou tvorbu, literaturu, malířství a užité umění.

„Studujme Slovany nynější a lépe pochopíme i Slovany minulé.“ T.G.Masaryk

Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“

Pořadatel: Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor, z.s.“

Spolupořadatel:  Mezinárodní svaz společenských organizací „Všeslovanský svaz“

                             Slovanský výbor ČR, z.s.                                     

Heslo: „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“

Příjezd delegací, ubytování

 1. června 2018

Pietní akty

 1. června 2018

v 15.00 hod.  -  Praha 2, Palackého nám.  položení květin  k monumentu  Františka             

                         Palackého

                         garant: Jan Minář, místopředseda Mezinárodní slovanské rady a předseda

                         Slovanského výboru ČR;

 • vystoupení jednoho z malých folklorních souborů;

v 16.00 hod.  -  Praha 2, Slovanský ostrov -  položení květin k pamětní desce  slovenského

                         národního buditele, spolutvůrce slovenského jazyka a delegáta  

                         Všeslovanského sjezdu r. 1848 Ľudovíta Štúra a k pomníku významné české

                         spisovatelky doby národního obrození Boženy Němcové;

                         vysazení Slovanské lípy na Slovanském ostrově  (nutno projednat);

                         garant: Miloš Zverina, gen.tajemník Všeslovanského výboru a předseda obč.

                                      sdružení „Slavica“;

 • vystoupení jednoho z malých folklorních souborů;

v 17.30 hod.  -   hotel Pyramida, Praha 6 – Dlabačov, Bělohorská ul. vzpomínkové

                          shromáždění delegátů u příležitosti 20. výročí VII. Všeslovanského sjezdu a

                          uctění Slovanské lípy vysazené v r. 1998;

                          garant: Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru, účastník a jeden

                          z organizátorů VII. Všeslovanského sjezdu;

 •   vystoupení jednoho z malých pěveckých sborů;

Mezinárodní slovanský sněm

 1. června 2018 – Ruské středisko vědy a kultury v Praze
  Zahájení a přivítání hostů – Zdeněk Opatřil
  Projev – Jan Minář, předseda Slovanského výboru ČR
  Projev – Oleg Anatoljevič Platonov – předseda Všeslovanského svazu
  Projev – Sergej Nikolajevič Baburin, předseda Mezinárodní slovanské rady 
  Projev – Zdeněk Opatřil, předseda  Všeslovanského výboru
  Slavnostní projev prezidenta ČR nebo primátorky hlavního města Prahy
  Diskuse delegátů a hostů

- Náboženství u Slovanů: Prof.ThDr.Kryštof, PhD., Dr.h.c. – emeritní Metropolita

 1. Vyznamenání zasloužilých aktivistů slovanského hnutí medailí Ľudovíta Štúra  (Slavica, o.z. Nitra, vyrobí Kremnica)
 2. Schválení dokumentu:

Manifest slovanským národům „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“

Slavnostní koncert „Slovanská Praha 2018

 1. června 2018 – Velký sál RSVK

Program koncertu:

 1. Hymna České republiky
 2. Slovanská hymna „Hej Slované
 3. Uvítací projev předsedy Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor“ JUDr. Zdeňka Opatřila
 4. Slavnostní koncert: 
 1. a) Antonín Dvořák: Slovanské tance – Semjon Jakimov, klavír
 2. b) Ruské romance - zpěv Vratislav Vonásek s klavírním doprovodem
 3. c) Bedřich Smetana: Má vlast – Semjon Jakimov, klavír
 1. Vystoupení folklorních souborů: a)   Dětská muzika Modřenec
 1. b)  Hynek a Patrik Hradečtí – chodské písně, dudy
 2. c) Slovácký krúžek v Praze a Felix Slováček
 3. d) Ukrajinský soubor Džerelo
 4. e) Lidový amatérský kolektiv „Folklorní soubor

                                                                  „Novoselje“ – Rusko (Annino)

 1.  f)   Bard klub Praha – písně Vysockého a Okudžavy
 2. g)   Irina Leonova – zpěv (Moskva)
 3. h)  Akademický soubor písní a tanců „Jedliniok“
 1. Závěr

 

Pořadem budou provázet: Jiří Klapka  - česky a rusky

                                          Natalie Kalajdžijeva – slovensky a bulharsky

 

Křišťálový sál – raut

Terasa u Křišťál.sálu - Prezentace Pivovaru v Dašicích, který pro účel slavností bude prodávat v dárkovém balení pivo Slovan a čepovat sudové pivo Slovan. Degustace národních specialit.

Všeslovanská národopisná  výstava

 1. až 9. června 2018

Ruské středisko vědy a kultury v Praze

 1. a) Galerie - „Osobnosti mezinárodního slovanského hnutí“ - portréty slovanských osobností se stručným životopisem, uvedením jejich prací a eventuálně výroky o Slovanech a slovanství.
 2. b) Kříšťálový sál - „Čaroslovenský ornament“ (20 ks plakátů 100 x 180 cm)

Slavnostní zasedání v RSVK

 1. června 2018

Slavnostní zasedání Všeslovanského výboru a Všeslovanského svazu

Slavnostní zasedání Mezinárodní slovanské rady

Účastníci:

Představitelé mezinárodních slovanských organizací

Představitelé vlasteneckých spolků, institucí a spolků národnostních menšin

Představitelé slovanských spolků ze slovanského i neslovanského zahraničí

sestavují se samostatné seznamy

Hosté:

Prezident České republiky

Předseda vlády České republiky

Primátorka hl. m. Prahy

Poslanci Evropského parlamentu

Poslanci a senátoři Parlamentu ČR

Zástupci ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj

Mezivládní organizace „Fórum slovanských kultur“

Velvyslanci slovanských států v ČR

Představitelé církví slovanských států

Evropská unie umění

Vladimír Remek, první československý kosmonaut

Oldřich Pelčák, záložní český kosmonaut

Stanislav Fischer, vědec a polárník

Juraj Jakubisko, režisér

Felix Slováček, hudebník, dirigent

bude doplňováno

 

Mediální partneři:

Rádio Blaník, Pražský expres, Roden glas, Srbska reč,

Haló noviny, Slovanská vzájemnost, Televize Barrandov

Vlastní internetové stránky

 

Tiskoviny:

Pamětní listy pro účastníky „Slovanské Prahy-2018“ – zajistit grafický návrh a výrobu

Propagační tiskoviny z agentur Czech tourism a Pražská informační služba.