Unie českých spisovatelů uspořádala v sobotu 27. května 2016 konferenci s názvem Vlastenectví? Evropanství?
Příspěvky přednesené na konferenci najdete v brzké době v týdeníku Literatura-Umění-Kultura.