Unie českých spisovatelů uspořádala výroční členskou schůzi. Konala se v sobotu 26. května 2018.
Táma schůze bylo 100 let republiky a kultura.
Příspěvky ze schůze budou publikovány v týdeníku Literatura - Umění - Kultura.
Na schůzi bylo rovněž zvoleno nové předsednictvi UČS.