Unie českých spisovatelů uděluje cenu každoročně od roku 2006.
Při výběru laureátů ceny zohledňuje nejen uměleckou kvalitu jejich díla, ale rovněž jejich morální kvality a společenskou angažovanost.
V letech 2006 – 2008 neslo ocenění název Cena Daniela Strože a Unie českých spisovatelů, od roku 2009 se jmenuje Cena Unie českých spisovatelů.

Laureáti

Cena UČS 2023:

Kateřina Konečná - za odvážné občanské postoje
Ján Čarnogurský 
- za odvážné občanské postoje
Petr Drulák 
- za odvážné občanské postoje
Jozef Leikert 
- za závažná díla literatury faktu
Viera Glosíková 
- za germanistické studie a překlady
Josef Gajda - za knihu Ohlédnutí a přemítání

Cena UČS 2022:

Ivo Odehnal - za celoživotní básnickou tvorbu
Kolektiv překladatelů
- za překlady české a slovenské poezie do vietnamštiny
Vojtěch Kolařík
- za originální výtvarnou tvorbu
Marcella Marboe
- za knihu Ali a kůň za milión miliónů
Slovenský dom v Praze
- za přínos ke sbližování české a slovenské kultury

Cena UČS 2021:

Pavel Kalvach - za knihu Světy českých neurovědců
Jan Schneider - za slova, která se nepodbízejí
Josef Pepa Nos - za písně, které zlidověly
Ivan Vyskočil - za umění herecké i polemické
Jan Keller - za knihu Hybridní politika
Jan Poláček - za dlouholeté vedení časopisu Lípa

Cena UČS 2020:

Jiří Adamec - za ryze české režijní umění
Lubomír Brožek - za básnickou sbírku Kuks
Jiří Krampol - za humor vnášený do našeho života
Milena Městecká - za knihu Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945
Josef Velčovský - za originální malířskou tvorbu
Dagmar Žaludová - za založení literární soutěže Kouzelný klíč

Cena UČS 2019:

Vlastislav Hnízdo - za vědecko-pedagogickou literaturu
Jiří Jírovec - za knihu Sladký život 
Česká nadace 2000 - za podporu kvalitní literární tvorby 
Kolektiv jazykovědců - za vydání Velkého učebního Česko-vietnamského slovníku 
Oldřich Janota - za vydávání publikací o české architektuře
Jindřich Štreit - za jedinečné zachycení světa
František Ringo Čech - za odvážný provokativní humor 
Michal Macháček - za objektivní zhodnocení osobnosti Gustáva Husáka

Cena UČS 2018:

Miloš Zeman - za občanskou odvahu
Václav Hons - za celoživotní básnické dílo
Antonín Hardt
- za herecké mistrovství
Jiří Maštálka
- za podporu vydávání literatury
Jiří Hastík
- za celoživotní výtvarné dílo
Zdeněk Zbořil
- za statečnou publicistiku
Stanislava Kučerová
- za netradiční ztvárnění české historie

Ceny UČS 2017:

Jožo Ráž - za jedinečnou muziku
Michael Doubek - za román Nepřizpůsobivost
František Sarna - za výtvarnou službu Vysočině
Eva Kantůrková - za knihu Jan Hus
Do Ngoc Viet Dung - za uvedení české poezie do Vietnamu

Ceny UČS 2016:

Petr Vronský – za celoživotní hudební činnost
Gustav Oplustil – za přínos české televizní zábavě
Jaroslava Obermeierová – za celoživotní hereckou práci
Vlastimil Vondruška – za dílo Husitská epopej
Ivan David
– za odvážné občanské postoje

Ceny UČS 2015:

Antonín Drábek – za celoživotní nakladatelskou činnost
Duong Tat Tu – za překlady české literatury do vietnamštiny
Václav Pavlíček – za odvážné občanské postoje
Zdeněk Troška – za přínos českému filmovému humoru

Ceny UČS 2014:

Petr Kukal – za sbírku 52 slok
Ivan Fontana
– za satirickou tvorbu
Petr Žantovský – za odvážné občanské postoje
Erazim Kohák za přínos českému humanistickému myšlení

Ceny UČS 2013:

Jaroslav Čejka – za přínos české literatuře
Věra Beranová – za knihu Dějiny estetického myšlení
Jiří Stano – za celoživotní literární dílo
Karel Srp – za zásluhy o Jazzovou sekci

Ceny UČS 2012:

Valja Stýblová – za celoživotní literární dílo
Bohumila Sarnová – za literární a výtvarnou tvorbu
Pavol Janík – za podporu česko-slovenských kulturních vztahů
Lenka Procházková – za občanskou angažovanost
Václav Dvořák – za občanskou angažovanost

Ceny UČS 2011:

Eva Frantinová – za sbírky Kapesní déšť a Z hvězdy pod okap
Zdeněk Mahler – za celoživotní dílo
Alexej Mikulášek – za literárně kritickou práci
Ján Tužinský – za prozaické a esejistické dílo

Ceny UČS 2010:

Milan Blahynka – za přínos literární kritice a esejistice
Pavel J. Hejátko – za sbírku Pomníky z asfaltu
Antonín Kachlík – za celoživotní filmové dílo
František Skorunka – za soustavné recenzování zahraniční literatury
Daniel Strož – za básnickou sbírku List, který nezežloutne

Ceny UČS 2009:

Ivana Blahutová – za knihu Bílý kůň
Milan Friedl – za celoživotní službu české literatuře
Zdeněk Frýbort – za dosavadní esejistické dílo
Emil Hruška – za knihu Sudetoněmecké kapitoly
Miroslav Pangrác – za celoživotní výtvarné dílo
Jiří Žáček – za básnickou sbírku Třetí poločas

Ceny Daniela Strože a UČS 2008:

Čestmír Císař – za celoživotní publicistické dílo se zvláštním přihlédnutím ke knize Moji českoslovenští presidenti
František Dostál – za celoživotní fotografické dílo
Vladimír Janovic – za celoživotní básnické dílo se zvláštním přihlédnutím ke knize Jed v růži

Ceny Daniela Strože a UČS 2007:

Michal Černík – za celoživotní básnickou tvorbu
Ludvík Hess – za dlouholetou podporu původní české básnické tvorby
František Uher

Ceny Daniela Strože a UČS 2006:

Miroslav Florian
Zdeněk Hrabica
Karel Sýs