Předseda
Karel Sýs

 

Místopředseda
Zdeněk Štefek

 

Čestný místopředseda
Michal Černík

 

Členové předsednictva
Věra Beranová
Michael Doubek
Vlastislav Hnízdo
Alexej Mikulášek
Jiří Piskáček
Jan Poláček
Michal Polický
Radovan Rybák
František Sarna
Stanislav Zeman

 

Kontrolní komise
Milan Havlíček
Alena Volková
Dagmar Žaludová

 

Předsednictvo Unie českých spisovatelů zvolené na výroční členské schůzi dne 26. května 2018.
Zdeněk Štefek je místopředsedou UČS od 24. 9. 2019. Od stejného dne je Michal Černík čestným místopředsedou. Tyto změny odhlasovalo předsednictvo UČS.