Předseda
Karel Sýs

 

Místopředseda
Michal Černík

 

Členové předsednictva
Věra Beranová
Michael Doubek
Vlastislav Hnízdo
Alexej Mikulášek
Jiří Piskáček
Jan Poláček
Michal Polický
Radovan Rybák
František Sarna
Stanislav Zeman

 

Kontrolní komise
Milan Dubský
Milan Havlíček
Alena Volková

 

Předsednictvo Unie českých spisovatelů zvolené na valné hromadě dne 14. listopadu 2015