Unie českých spisovatelů zve své členy na valnou hromadu v sobotu 6. listopadu 2021 v 9.30 hodin v Praze 1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153. Proběhne volba nového předsednictva.

Současně UČS srdečně zve své členy i příznivce na slavnostní vyhlášení Cen UČS za rok 2021. Předání cen se uskuteční téhož dne ve stejných prostorách v 10.30 hodin.