květen 2001
V sobotu 26. května 2001 se v Praze konalo pracovní setkání členů Unie českých spisovatelů. Na programu jednání byl současný stav našich sdělovacích prostředků, k němuž spisovatelé vydali prohlášení následujícího znění:Dnes, po jedenácti letech svobodného vývoje českých sdělovacích prostředků konstatujeme, že český tisk je z více než 90 procent ovládán zahraničními vydavateli, převážně německými. Jedná se o celostátní deníky, regionální deníky, týdeníky a další periodika komerčního i odborného zaměření. Ve všech zemích Evropské unie patří sdělovací prostředky domácím vydavatelům. V těchto zemích zákony také dovolují v domácích sdělovacích prostředcích účast zahraničního kapitálu do 30 procent, obvykle se pohybuje kolem 20 či 10 procent. Toto omezení nemají pouze ve Spolkové republice Německo, protože se v tiskové oblasti necítí být nikým ohroženi. My jako jediná země jsme většinu svých sdělovacích prostředků přenechali zahraničnímu kapitálu se stoprocentní účastí a stali jsme se tak kuriozitou nejen v Evropě. Každému soudnému člověku musí být zřejmé, že ten, kdo ovládá sdělovací prostředky, ovládá veřejné mínění, prosazuje své politické i ekonomické zájmy, nabízí své historické interpretace, modeluje životní styl i myšlení národa, ovlivňuje národní kulturu i vědu, či prosazuje z nich pouze to, co mu slouží nebo co je pouze bezduše komerční. Tyto tendence v našich sdělovacích prostředcích jsou rok od roku zřetelnější. Česká inteligence, umělci a vědci tak přišli o možnosti prezentace, jako národ jsem se nechali zbavit prostoru k svému vyjádření. Ztrátou českého vlastnictví sdělovacích prostředků jsme se připravili o možnost ovlivňovat veřejné mínění ve všech oblastech společenského života a vlastně i náš osud. Po zvážení současného tristního stavu českého tisku se vší odpovědností prohlašujeme: Náš tisk, až na několik výjimek, přestal být český a nezávislý.
Unie českých spisovatelů se obrací na vládu a Parlament ČR, aby učinily příslušné zákonodárné kroky, kde by nově definovaly vlastnické vztahy ve sdělovacích prostředcích ve prospěch českých majitelů, a tak legislativu na ochranu národních a veřejných zájmů v této oblasti uvedly do souladu s legislativou zemí EU. UČS se současně obrací na umělecké organizace, Syndikát českých novinářů, Akademii věd ČR a další kulturní organizace a instituce, aby se připojily k výzvě vlastním prohlášením adresovaným vládě a Parlamentu ČR.